El finançament de la beca es farà amb càrrec al pressupost de la Fundació Privada M. Rosa Sans Tintó.