El termini per a la presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de l’anunci de la convocatòria, i finalitza en el termini de 30 dies naturals.

La presentació de les sol·licituds es farà a la secretaria del centre on el sol·licitant cursi els estudis.