La concessió de les beques es regirà pel que es disposa a les bases generals aprovades pel Patronat el dia 18 de maig de 2023, així com pel que es disposa en la present convocatòria.

En cas de contradicció entre les bases generals i la present convocatòria, prevaldran els termes de la present convocatòria.