• La nova edició d’aquests ajuts permetrà que alumnes de la comarca amb capacitat i talent, però amb limitacions econòmiques, puguin accedir a estudis universitaris
  • Ja són 8 els joves que s’han beneficiat de les beques des de la primera edició, tres d’ells per segon i tercer any consecutiu

La Fundació Maria Rosa Sans, que té com a objectiu donar suport a estudiants amb capacitat i talent però amb recursos econòmics limitats, que inicien estudis universitaris, ha obert per quart any consecutiu la convocatòria per atorgar les seves beques per al curs 2021/22. Aquestes ajudes finançaran les despeses de matrícula i taxes obligatòries així com l’allotjament, la manutenció, els desplaçaments i el material docent durant el període lectiu, fins a un màxim de 10.000 euros per alumne i any. Per garantir i afavorir el creixement i desenvolupament dels joves, i amb la voluntat d’acompanyar-los al llarg de la seva etapa universitària, les beques són renovables anualment fins a la finalització dels estudis, tenint en compte els resultats acadèmics i la situació econòmica de la unitat familiar.

La convocatòria s’adreça als alumnes dels instituts i centres d’ensenyament secundari de la Garrotxa i l’institut d’Amer (la Selva), i els criteris que es segueixen per a la concessió de les beques contemplen la capacitat d’aprenentatge de l’alumne, basada en l’expedient acadèmic, i la situació econòmica de la unitat familiar.

Bases de la convocatòria

Per optar als ajuts els sol·licitants han d’estar empadronats o haver estat empadronats a la comarca de la Garrotxa els dos últims anys, ser estudiants de segon curs de batxillerat o de segon curs de cicles formatius de grau superior i haver obtingut una nota mitjana de 7 sobre 10 en l’expedient acadèmic en finalitzar els estudis. En el cas dels alumnes menors d’edat, hauran d’estar autoritzats pels seus tutors legals.

Per determinar l’import individual de cadascuna de les beques, la fundació tindrà en compte les despeses de matrícula i taxes obligatòries així com les despeses d’allotjament, manutenció, desplaçaments i material docent durant el període lectiu. A partir del dia de la convocatòria, els estudiants disposen de 30 dies naturals per fer arribar la sol·licitud a la secretaria del centre on cursin els estudis. Concretament serà fins al 30 de juny.

La fundació resoldrà i comunicarà el resultat a les persones escollides per correu ordinari certificat, i per correu electrònic a les persones sol·licitants que quedin en reserva i a les no escollides.