Política de privacitat

Informació addicional sobre Protecció de Dades

D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la seva lliure circulació, les seves dades seran tractades per FUNDACIÓ Mª ROSA SANS, com a responsable d’aquestes.

La finalitat del tractament és atendre les consultes que es reben a través dels mitjans facilitats per la FUNDACIÓ Mª ROSA SANS als usuaris. Aquest tractament està legitimat pel consentiment prestat marcant la casella del formulari de contacte, o per la consulta enviada a través dels mitjans previstos en l’Avís Legal de FUNDACIÓ Mª ROSA SANS. El consentiment podrà retirar-se en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada. Les dades no seran cedides a tercers llevat que ho exigeixi la llei o la llei de l’Estat.

Les dades recollides es conservaran mentre es disposi del consentiment i les dades siguin necessàries per complir amb la finalitat definida, així com sempre que siguin necessàries per complir amb la legislació vigent.

Si no autoritzeu o accepteu aquests termes, serà impossible que la vostra sol·licitud o consulta sigui a càrrec de FUNDACIÓ Mª ROSA SANS.

Els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades, es podran exercir mitjançant un escrit dirigit a FUNDACIÓ Mª ROSA SANS a través de l’adreça de correu electrònic rgpd@fundaciomrsans.org

Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control www.aepd.es/.

Finalitat de la newsletter

La finalitat del tractament és la gestió de l’enviament de comunicacions comercials sobre productes de la FUNDACIÓ Mª ROSA SANS, emparat pel consentiment donat en el formulari de subscripció. Aquest consentiment pot ser revocat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada, mitjançant el correu rgpd@fundaciomrsans.org.

Les dades no seran cedides a tercers excepte requeriment judicial o de les forces i cossos de seguretat de l’estat.

Les dades recollides es conservaran mentre es disposi del consentiment i les dades siguin necessàries per complir amb la finalitat definida, així com sempre que siguin necessàries per complir amb la legislació vigent.

En cas de no facilitar les dades sol·licitades, la FUNDACIÓ Mª ROSA SANS no us podrà enviar les promocions especificades, ni remetre-us cap comunicació del vostre interès.