Nom estudiant:
Laura Doblas Rodríguez de Guzmán

Institut on estudiava:
IES La Garrotxa, becada l’any 2018

Estudis universitaris:
Ciències Biomèdiques a la Universitat de Barcelona

Entrevistem a Laura Doblas Rodríguez, estudiant de Ciències Biomèdiques a la Universitat de Barcelona

Com descriuries el camí fins a arribar a la universitat? Com valores la teva experiència en el teu pas per l’ESO i el Batxillerat?

El pas per l’ESO no va ser tan exigent en comparació amb el batxillerat tot i que també es necessitava una constància en l’estudi per tal de poder assolir els conceptes necessaris per arribar preparat al batxillerat. En canvi, el batxillerat exigeix molt més treball i estudi que l’ESO. Alhora, la nota que aconsegueixes a batxillerat determina la nota de pas a la universitat, juntament amb els exàmens PAU. Per aquest motiu, vaig haver d’esforçar-me molt més per tal d’assolir la nota que exigia la carrera que volia estudiar (12,34/14).

Sempre has tingut clar quina carrera universitària volies estudiar?

No. Durant l’ESO no tenia gens clar quina carrera estudiar tot i que allà va ser on vaig veure que m’agradava més la branca de ciències i, per aquest motiu, vaig escollir el batxillerat científic. Un cop a batxillerat no vaig escollir la carrera fins a segon quan vam anar a fer unes jornades de visita a diferents universitats. Ens van fer diverses xerrades de les diferents carreres universitàries i quan vaig conèixer la carrera de Ciències Biomèdiques vaig tenir molt clar que volia fer aquesta.

Amb quines dificultats et vas trobar en el moment d’accedir a la universitat?

Com he comentat abans, la nota per accedir a la carrera que m’havia proposat era molt exigent i, per tant, a batxillerat vaig haver d’esforçarme molt per tal d’assolir-la. Alhora, un altre factor que calia tenir en compte era el fet d’estudiar fora de casa ja que Ciències Biomèdiques únicament s’exerceix a Barcelona i Lleida i, per tant, havia de buscar un lloc per viure fora de casa. Això també comportava un esforç econòmic més gran tan pel fet de viure a Barcelona com el desplaçament. Per altre banda, el preu de la matrícula d’aquesta carrera també és més elevat a causa del material que es requereix al laboratori.

Què t’ha aportat o què et permet la beca de la Fundació Maria Rosa Sans?

La beca m’ha suposat una ajuda per cobrir una part de les despeses que comporta el fet d’estudiar una carrera a Barcelona, ja que si no l’hagués tingut m’hagués suposat un esforç econòmic més gran encara.

Creus que sense la beca actualment la teva situació seria diferent?

Segurament també estaria estudiant ja que he lluitat molt per arribar fins aquí i, encara que hagués suposat un esforç econòmic més gran, haguéssim fet el possible per poder aconseguir estudiar aquesta carrera. No obstant, cobrir la totalitat de les despeses hagués suposat una dificultat econòmica afegida. Sempre és d’agrair molt una ajuda d’aquest tipus ja que facilita el fet de cobrir una part de la gran inversió que suposa cursar una carrera universitària.

T’agrada la carrera que estàs estudiant? Està complint les teves expectatives? Quina valoració fas del/s primer/s curs/os?

Fins aquest moment, m’encanta la carrera que estic estudiant i segueixo pensant que vaig escollir la carrera indicada ja que està complint totes les meves expectatives i, fins i tot, més del que jo em pensava. Tot i així, cal destacar que cada vegada que avanço més trobo més interessants les assignatures i m’agrada més la carrera però, alhora, també exigeix molt més treball i constància.

Com et planteges els propers anys a la universitat?

De moment em plantejo acabar-la sempre intentant mantenir el rendiment obtingut fins ara i, a partir d’aquí, si tinc l’oportunitat, seguir-me formant amb estudis de postgrau.

Tens o comences a tenir clar cap on t’agradaria orientar el teu futur professional?

M’agradaria molt treballar en el món de la investigació tot i que no tinc clar exactament a quina branca d’investigació vull dedicar-me.

Penses que iniciatives com les de la Fundació Maria Rosa Sans són necessàries? Per què?

Penso que són molt necessàries ja que hi ha moltes persones que tenen molt de potencial per estudiar carreres universitàries però tenen dificultats per fer-ho a causa dels problemes econòmics i, per mala sort, això és un impediment que afecta a molts estudiants en el moment d’anar a la universitat. Moltes vegades el pressupost condiciona l’elecció de la carrera i la universitat.

Quin consell donaries als joves que, com tu, tenen ganes d’estudiar una carrera universitària, però que es poden trobar amb alguna dificultat que els fa replantejar-s’ho?

El consell que els hi donaria és que no deixin de lluitar pel que volen, en aquest cas estudiar una carrera universitària, i que intentin fer tot el que estigui a les seves mans per poder assolir el seu objectiu final. Hi ha persones que tenen molt de potencial per estudiar i, gràcies a associacions com la vostra, poden tenir la oportunitat de poder estudiar una carrera i complir el seu objectiu.