Les beques d’aquesta convocatòria cobriran la totalitat del primer curs i podran prorrogar-se per la resta de cursos del grau seleccionat, sempre que es compleixin les condicions establertes a les bases d’aquesta convocatòria i, en funció de l’expedient acadèmic, s’assignarà un import per a cada curs a desenvolupar.

La persona beneficiària de la beca iniciarà els estudis pels quals l’ha obtinguda durant el curs acadèmic en què es resol la convocatòria.