La Fundació resoldrà la convocatòria i comunicarà el resultat a la persona escollida en base als criteris establerts. La comunicació es farà per correu ordinari certificat a les persones beneficiàries inicials i per correu electrònic a les persones sol·licitants que quedin en reserva i a les no escollides.